Navrhujeme najlepšie
IT riešenia

Pomáhame firmám rásť

O firme

Aperio s.r.o. sa od roku 2009 úspešne profiluje v oblasti vývoja, integrácie a dodávok informačných systémov. Disponujeme vysoko kvalitným vývojovým a konzultantským tímom, ktorý prináša našim zákazníkom v oblasti informačných technológií riešenia najvyššej kvality.

Poskytujeme komplexné IT riešenia a služby v oblasti konsolidácie IT infraštruktúry, zálohovania dát, archivácie, disaster recovery, virtualizácie, cloud služieb, elektronického vzdelávania, atď.

Filozofiou spoločnosti Aperio s.r.o. je presne pochopiť zákazníkove požiadavky na technologické potreby, vybrať tím zamestnancov pre dané riešenie a dodať výsledky v dohodnutom čase, kvalite i cene. Kladieme pritom dôraz na používanie progresívnych a súčasne overených technológií a aj na úzku spoluprácu so zákazníkom po celú dobu trvania projektu.

Profesionálne IT riešenia

Konsolidácia IT infraštruktúry

Konsolidácia IT infraštruktúry

Každé IT oddelenie stojí pred neľahkou úlohou, ako zabezpečiť čo najrýchlejšie, najbezpečnejšie a bezporuchové prostredie a zároveň udržať náklady v prijateľných číslach, alebo dokonca náklady znížiť.
viac

Backup a zálohovanie dát

Backup a zálohovanie dát

Stratili ste dôležité dáta a potrebujete ich získať späť?
Obráťte sa na nás - poskytneme vám odborný servis a rýchlu obnovu stratených dát.
viac

Disaster Recovery

Disaster Recovery

Havarijné scenáre znižujú negatívne dopady pri zlyhaní systémov.
viac

Archivácia dát

Archivácia dát

Archivácia predstavuje predovšetkým ukladanie dát pre neskoršie použitie. Počítame pri tom aj s nasadením technológií pre rýchle vyhľadávanie a triedenie výsledkov.
viac

Riešenia v oblasti platformy

Virtualizácia

Virtualizácia

Naša spoločnosť dodáva virtualizačné riešenia so zameraním na virtualizačné platformy od firiem (VMware, Oracle VM, Quest Virtualisation, Microsoft Hyper-V, Virtual Desktop Infrastructire – VDI  a ďalšie).
viac

Operačné systémy

Operačné systémy

Základnou úlohou operačného systému je plánovanie a obsluha zdrojov počítača pre jednotlivé úlohy, ktoré na počítači bežia. Voľba vhodného operačného systému je veľmi špecifická záležitosť a preto vám ju navrhneme po analýze vašich požiadaviek.
viac

Databázová vrstva

Databázová vrstva

Základnou požiadavkou na správne navrhnutú aplikáciu je vhodný návrh databázovej vrstvy. Sú dva typy databáz - systémové, kde sa ukladajú informácie o samotnom DB serveri a užívateľské.
viac

Cloud služby
(IaaS, PaaS, SaaS)

Získajte kontrolu nad akýmkoľvek hybridným cloudom. Vykonávajte správu na platformách Azure alebo AWS, Windows Server alebo Linux, VMware alebo OpenStack prostredníctvom nášho cenovo výhodného cloudového riešenia pre správu IT.

Cloudové služby a aplikácie získavajú v poslednej dobe na popularite aj na význame, pretože sú stále dostupnejšie a stále častejšie sa integrujú do počítačov, tabletov a telefónov, resp. do ich operačných systémov. Cloudové služby sa rozšírili najmä v posledných rokoch a to v súvislosti s ukladaním dát alebo vzdialeným prístupom k výpočtovému výkonu.

V oblasti cloud služieb ponúkame nasledovné služby:
SaaS – konzultácie pri výbere vhodnej služby SaaS
PaaS – odporúčaní poskytovatelia služieb, osobné skúsenosti (MS Azzure, Oracle PaaS)
Iaas – odporúčaní poskytovatelia služieb, osobné skúsenosti (Amazon Cloud, RackScale, Telekom cloud)

IaaS (Infrastructure as a Service) - Infraštruktúra ako služba

IaaS (Infrastructure as a Service) - Infraštruktúra ako služba

Poskytovanie výpočtovej infraštruktúry typicky virtuálneho stroja so zodpovedajúcim úložným priestorom a sieťovou konektivitou - formou služby. Klient sa nemusí starať o údržbu a prevádzku hardvéru.

PaaS (Platform as a Service) - Platforma ako služba

PaaS (Platform as a Service) - Platforma ako služba

Poskytnutie výpočtovej a softvérovej infraštruktúry formou služby. Súčasťou je nielen samotný hardvér, ale aj tzv. “solution stack“, teda softvér potrebný k prevádzke vlastných aplikácií. Solution stack bude typicky zahŕňať operačný systém a softvérový ekosystém podľa potreby - napr. webový server, databázový server a pod. Klient sa nemusí zaoberať prevádzkou platformy, rieši iba inštaláciu, prevádzku a údržbu svojej aplikácie.

SaaS (Software as a Service) - Softvér ako služba

SaaS (Software as a Service) - Softvér ako služba

Poskytovanie softvérovej aplikácie prostredníctvom internetu tak, že aplikácia beží na serveroch poskytovateľa služby. Klient sa nemusí zaoberať inštaláciou, správou ani údržbou.

Elektronické vzdelávanie
(LMS a LCMS systémy)

V oblasti LMS a LCSM ponúkame nasledovné služby:

Poradenstvo v oblasti návrhu a výberu LMS a LCSM systémov
Štandardy pre LMS systémy (SCORM a pod.)
Tvorba obsahu (contentu) príprava SCORM balíčkov
Implementácia riešenia LMS a LCMS na kľúč

LMS

LMS

LMS (Learning Management System) je pomerne známy a často sa v súvislosti s e-learningom nahrádza voľným termínom "riadiaci systém". Základná podstata LMS je organizovať a riadiť výučbu a kompetencie. LMS od rôznych výrobcov sa môžu líšiť v poskytovanej funkcionalite, nájdeme tu všetko od jednoduchých spúšťačov elektronických kurzov až po komplexné systémy zabezpečujúce celý proces výučby.
viac

LCMS

LCMS

S procesom tvorby obsahu sa spája termín LCMS (Learning Content Management System). Zjednodušene môžeme povedať, že LCMS sa zameriava na tvorbu, znovupoužívanie, dodávanie, riadenie a vylepšovanie obsahu.
viac

Partneri

 Partneri

Kontakt

 Aperio s.r.o.

Hviezdoslavovo námestie 16
Bratislava 811 02

IČO: 45279080
IČ DPH: SK2022935574

Facebook   LinkedIn

E-mail